[ Kliknutím zavrieť ]
Odoslanie správy.

OK
Rýchla správa
[ x ]
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU
ĎALŠIE SLUŽBY

• Hasiace prístroje a Hydranty
• Špecialista požiarnej ochrany
• Pracovná zdravotná služba – PZS
• Kominárske služby
• Revízie vyhradených technických zariadení – VTZ

1.) Hasiace prístroje a Hydranty
    • Vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov
    • Oprava a plnenie Hasiacich prístrojov
    • Vykonávanie tlakových skúšok vonkajších a vnútorných hydrantov
    • Vykonávanie tlakových skúšok požiarnych hadíc


2.) Špecialista požiarnej ochrany
    • Vyhotovenie projektu Protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS

3.) Pracovná zdravotná služba – PZS
    • Hodnotenie pracovného prostredia

4.) Kominárske služby
    • Kontrola a čistenie komínov
    • Kolaudácia komínov

5.) Revízie vyhradených technických zariadení – VTZ
    • Elektrických
    • Zdvíhacích
    • Plynových
    • TlakovýchDEMOSERVICE
Kutuzovova 28
08501 Bardejov
Slovakia
© DEMOSERVICE | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in