[ Kliknutím zavrieť ]
Odoslanie správy.

OK
Rýchla správa
[ x ]
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU
OPP

• Komplexné služby technika Požiarnej ochrany
• Komplexné služby Preventivára obce
• Vypracovanie a vedenie dokumentácie z OPP podľa platných právnych predpisov
• Školenie zamestnancov
• Vykonávanie Odbornej prípravy Protipožiarnych hliadok pracoviska
• Kontrola požiarnych uzáverov
• Uskutočňovanie cvičného požiarneho poplachu

Obsah štandardného balíčka
    • Vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP
    • Školenie novoprijatých zamestnancov a Periodické školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov z oblasti OPP
    • Odborná príprava Protipožiarnych hliadok pracoviska
    • Vykonávanie Preventívnej protipožiarnej prehliadky
    • Účasť technika Požiarnej ochrany pri kontrole HaZZ
    • Vyhotovenie evakuačných plánov (grafická časť)
    • PoradentstvoDEMOSERVICE
Kutuzovova 28
08501 Bardejov
Slovakia
© DEMOSERVICE | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in