[ Kliknutím zavrieť ]
Odoslanie správy.

OK
Rýchla správa
[ x ]
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU
BOZP

• Komplexné služby Autorizovaného bezpečnostného technika ABT
• Vyhotovenie a vedenie dokumentácie BOZP,  v zmysle platných právnych predpisov
• Posudzovanie Rizík a hodnotenie nebezpečenstva vyplývajúce z pracovných činností
• Šetrenie Pracovných úrazov
• Odborné poradenstvo
• Kontrola požitia alkoholických napojov
• Školenie zamestnancov

Obsah Štandardného balíčka
    • Vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP
    • Účasť ABT pri kontrolách inšpektorátom práce
    • Školenie novoprijatých zamestnancov
    • Školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
    • Vykonávanie periodickej previerky z BOZP
    • Vykonávanie dychovej skúšky
    • Ročná správa z BOZPDEMOSERVICE
Kutuzovova 28
08501 Bardejov
Slovakia
© DEMOSERVICE | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in