[ Kliknutím zavrieť ]
Odoslanie správy.

OK
Rýchla správa
[ x ]
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU

• Komplexné služby Autorizovaného bezpečnostného technika ABT
• Vyhotovenie a vedenie dokumentácie BOZP,  v zmysle platných právnych predpisov
• Posudzovanie Rizík a hodnotenie nebezpečenstva vyplývajúce z pracovných činností
• Šetrenie Pracovných úrazov
• Odborné poradenstvo
• Kontrola požitia alkoholických napojov
• Školenie zamestnancov

• Komplexné služby technika Požiarnej ochrany
• Komplexné služby Preventivára obce
• Vypracovanie a vedenie dokumentácie z OPP podľa platných právnych predpisov
• Školenie zamestnancov
• Vykonávanie Odbornej prípravy Protipožiarnych hliadok pracoviska
• Kontrola požiarnych uzáverov
• Uskutočňovanie cvičného požiarneho poplachu

• Hasiace prístroje a Hydranty
• Špecialista požiarnej ochrany
• Pracovná zdravotná služba – PZS
• Kominárske služby
• Revízie vyhradených technických zariadení – VTZ

REALIZÁCIE
[ Kliknutím zavrieť ]
REALIZUJEME

Komplexnosť služieb v oblasti BOZP - požiarnej ochrany a vykonávanie kontrol Hasiacich prístrojov a Hydrantov.

 

Vykonávanie školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Poradenstvo v oblasti BOZP. Účasť pri kontrole Inšpekcie práce.

Vypracovanie potrebnej dokumentácie z oblasti BOZP.

Vykonávanie cvičných požiarnych poplachov.

Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky.

Vypracovanie požiarnych evakuačných plánov.

Vykonávanie cvičných požiarnych poplachov.

Kontroly a servis Hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

O NÁS


Naša spoločnosť vznikla v roku 2016..............DEMOSERVICE
Kutuzovova 28
08501 Bardejov
Slovakia
© DEMOSERVICE | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in